Ceļu granīta apmale 100x30x20 cm Ceļu granīta apmale 100x30x20 cm

Ceļu apmale

Ceļu granīta apmale 100x30x20 cm.

LVS EN 1343:2013 – Dabīgā akmens apmales ārējiem segumiem. Prasības un testēšanas metodes.

Granīta apmale ceļiem, ietvem, ielam 1000x300x200 mm. 4/15 cm slīpums. Ceļa būvēšānas darbi. Vairumtirdzniecības cenas.

Materiāls: gaišs granīts BL-191.

Fizikālās un mehāniskās īpašības

Indikatīvie laboratorijas testu rezultāti:

Testējamie parametri Testēšanas metodes Testēšanas rezultāti
Novērojamais blīvums EN 1936:2006 2640 kg/m3
Atvērtā porainība EN 1936:2006 0,97%
Ūdens uzsūcamība EN 13755:2008 0,27%
Lieces izturība dabiskos apstākļos EN 12372:2006 11,3 MPa
Lieces izturības pēc 56 sasaldēšanas/atkausēšanas cikliem EN 12371:2010 12,1 MPa
EN 12372:2006
Berzēšanas noturība (zāģēts) EN 14157:2004 A metode 22,1 mm
Slīdes izturība (zāģēts) CEN/TS 16165:2012 SRV „sauss”: 78
C pielikums SRV „mitrs”: 64
EN 14231:2003
Spiedes izturība dabiskos apstākļos EN 1926:2006 166 MPa
Spiedes izturība pēc 56 sasaldēšanas/atkausēšanas cikliem EN 12371:2010 158 MPa
EN 1926:2006
Graujošā slodze EN 13364:2001 2400N
Petrogrāfiskais apraksts EN 12407:2007 Blasto monconītu granīts

Pieejama akmens atbilstības deklarācija (ekspluatācijas īpašību deklarācija) (DoP).

Šīs informācijas pamatā ir mūsu pašreizējās zināšanas par laboratorijas testiem un citiem informācijas avotiem. Tomēr tas nesniedz garantiju kādai konkrētai akmens partijai, un ar to netiek noteikts juridisks spēks.